سیمنار موفقیت

مؤسسه تحصیلات عالی عروج در آستانه امتحانات سمستر خزانی به پیشنهاد محصلین سیمینار «شیوه مطالعه در ایام امتحانات» را برگزار نمود. ارائه کننده این سیمینار محترم سید روح الله رضوانی ماستر روانشناسی بود.

آقای رضوانی در رابطه به شیوه های مختلف مطالعه در ایام امتحانات صحبت نموده و در اخیر سیمینار به سوالات شاگردان پاسخ گفتند.

مؤسسه تحصیلات عالی عروج در نظر دارد تا برای بلند بردن ظرفیت محصلین همواره سیمینار ها و کنفرانسهای اینچنینی را برگزار نماید.