اهداف و مرام موسسه

مرامنامه و اهداف  موسسه تحصیلات عالی عروج

   دیــــدگاه:

   ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی خصوصی باکیفیت به منظور اصلاح و توسعۀ همه جانبه برای جامعه و گسترش شایسته سالاری، مجهز به دانش پیشرفتۀ علمی و دارای مدیریت عالی بوده و درسطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.

   مأموریت

   تولید، انتقال، ترویج علم  وفراهم نمودن دسترسی برابر به تحصیلات عالی، برای تمام کسانی که واجد شرایط علمی و اکادمیک .باشند.                                                                                                     

اهـــــداف

 • مشارکت درآماده ساختن کادر های ملی با معیارهای بین المللی در رشته های مختلف.
 • عرضه پروگرام های تحصیلی با در نظر داشت ارزشهای اسلامی ، تاریخی و ملی کشور.
 • پرورش و انکشاف استعداد های فکری و مهارت های عملی محصلان با فراهم آوری زمینه های مساعد فراگیری علوم و فن آوری بطور نظری وعملی.
 • تربیه نسل جوان با روحیه سخت کوشی ، استقامت در مقابل مشکلات ، پیگیری در فرا گیری علوم و فنون ، وفا داری به وطن ، تعهد در برابر مردم و بیزازی از هرگونه مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
 • تشویق و پشتیبانی همه جانبهاز فعالیت های مبتکرانه و خلاق علمی در زمینه های تحقیقی ، آموزشی ، تالیف وترجمه و انتشارات و ارتقای سطح آمادگیعلمی – مسلکی اعضای کادر علمی مربوطه
 • انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه های باز سازی فرهنگی و اقتصادی کشور وغلبه بر عقب ماندگی طولانی.
 • تآمین و تقویه مناسبات علمی و اکادمیک با مؤسسات مماثل داخلی وخارجی جهت تبادله تجارب .
 • پاسخدهی به نیازهای آموزشی و خواسته های محصلین از طریق انکشاف توانایی های فکری آنان در زندگی شان.
 • بهبود کیفیت نهاد تحصیلات عالی مطابق با معیارهای ملی و بین المللی به حیث معیارهای دراز مدت.
 • افزایش دسترسی به تحصیلات عالی از طریق طرح یک سیستم تحصیلات عالی سازگار و با کیفیت عالی. با در نظر داشت قانون وایجاد پوهنځی های مختلف درمرکز و نمایندگی ها.
 • حقوقی ساختن اصل استقلال مؤسسه تحصیلات عالی تا نهاد مذکور توان ایجاد منابع و گسترش آن را داشته باشند.
 • ایجاد فرهنگ تحقیق جهت انجام تحقیقات هدفمند و تحقیقات مرتبط، جهت شناخت و راه حل یابی برای مشکلات و چالش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی.
 • ایجاد همکاری میان نهادهای تحصیلات عالی داخلی، منطقوی و بین المللی.

مرام موسسه تحصیلات عالی عروج

 1. تحصـیلات عالـی با کیفیت

   انکشاف ملی در افغانستان متکی بر موفقیت تلاش هایی است که در راستای انتقال تحصیلات عالی به یک سیستم مؤثر و با کیفیت عالی باشد، بدون تردید، هیچ ملتی نمی تواند به رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ، بدون داشتن یک سیستم تحصیلات عالی با کیفیت، دست یابد.

   کلید انکشاف اقتصادی، کیفیت تحصیلات عالی است نه تعداد محصلان، سطح  فراغت و جذب محصلین در تحصیلات عالی.

   این مؤسسه پالیسی هایی را جهت افزایش انجام تحقیقات و نشرات، بهبود تسهیلات (کتابخانه ها، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، دسترسی به انترنت)، تدریس زبان های خارجی (بخصوص انگلیسی)، بهبود کیفیت واعتبار دهی طرح نموده است.

   بهبود کیفیت نیز نیازمند خدمات بهتر برای محصلان، مشوره دهی، خدمات صحی و نیز ظرفیت لازم برای حصول اطمینان از جامعیت، شفافیت و استقلالیت کانکور می باشد.

 1. اخــــلاق و کـــرامـت

   مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی عروج  به صفت یک نهاد تحصیلی ، باید پابند به ارزش های اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و به حیث الگوهای اخلاقی برای محصلان عمل نموده و تمام تلاش خود را جهت تربیت آنها به عنوان رهبران، فرهیختگان و محصلان جوان به کاربندد.

   تدریس و آموزش عالی، انجام تحقیقات و ارائه خدمات مربوطه در واقع زمینه های جستجوی حقیقت و چاره جویی برای مشکلات، تحلیل مشکلات پیچیده و رفع چالش ها در زندگی و رفاه مردم را فراهم میسازد و بدون داشتن معیارهای عالی اخلاقی، چنین تلاش هایی نمی تواند معنی داشته باشد.

   در نهایت، این کیفیت ها، توأم با مهارت ها و دانش، شخصیت محصلان را به حیث شهروندان منتقدی شکل خواهد داد که یک افغانستان پیشرفته و دموکراتیک با انکشاف پایدار را اساس گذاری نمایند.

 1. بــــرابـــری

   با درنظرداشت نابرابری های موروثی که در هر جامعه ای به شمول افغانستان وجود دارد، مؤسسۀ تحصیلات عالی " عروج " مکلف است تا از ارائه فرصت های برابر و منصفانه برای تمام کسانی که مستحق ورود به سیستم تحصیلات عالی می باشند، اطمینان حاصل نماید. خصوصاً، در این زمینه تاکید بر محصلین فقیر، اشخاص دارای معلولیت، مردم اطراف، برابری جنسیتی (جندر) و سایر کسانی صورت خواهد گرفت که بطور مشخص در گذشته از این حقوق محروم بوده اند

   مؤسسۀ تحصیلات عالی " عروج " بر پیشرفت های حاصله نظارت نموده و زمینۀ بحث و تبادل نظر میان بخش های ذیربط، پیرامون پیشرفت ها، چالش ها و موانع موجود را فراهم خواهد آورد تا آنها بتوانند تجارب شان را بایکدیگر شریک سازند.

 1. ادارۀ سالم، مؤثریت و کارآیی

   اصول مؤثریت و کارایی باهم مرتبط ولی متمایز می باشند.

   سیستم مؤثر تحصیلات عالی مؤسسه تحصیلات عالی "عروج " به گونه ای عمل می نماید که بتواند به اهداف و مقاصد خود دست یابد.

   با موجودیت چنین سیستم مؤثر، مؤسسه تحصیلات عالی "عروج" بطور درست انجام وظیفه نموده و از منابع خود حداکثر استفاده را بدون تکرار عمل و هدردادن منابع حد اکثربهره برداری را می تواند انجام دهد.

   سیستم تحصیلات عالی کارا و مؤثر، توان ارائه خدمات موثر و کارآمد، جهت دستیابی به اهداف اجتماعی- انکشافی را تسهیل خواهد بخشید.

   ادارۀ سالم، کلید مؤثریت و کارآیی بهتراست.

   ایجاد نهادهای تحصیلات عالی با کیفیت مستلزم مدیریت سالم منابع بشری، از استخدام کارمندان گرفته تا ادارۀ امور تحقیقاتی و سایر امور تمویلی آن می باشد.

   علاوه برآن، مؤسسات تحصیلات عالی پیشرفته باید انعطاف پذیر، مبتکر و جوابده باشند.

 1. استقلال مؤسسه تحصیلات عالی

   اصل استقلال نهاد های تحصیلات عالی مُبینِ آن است که مؤسسۀ تحصیلات عالی "عروج" می تواند:

 • منابع مالی خود را گسترش داده و منابع مالی جدید را ایجاد،
 • محصلین را پذیرش،
 • کارمندان و کادر علمی خود را به صورت درست استخدام،
 • نصاب تحصیلی خاص خودرا طرح،
 • تحقیقات مورد نظر خود را انتخاب و نتایج تحقیقات را، بدون دخالت از خارج نشر و توزیع نمایند.

   مفهوم آزادی اکادمیک، دقیقاً دلالت بر جنبه های اکادمیک اقدام دارد.

   این اصل و سنت دیرینه از یک طرف سنگ زیر بنای روش دموکراتیک به شمار می آید و از جانب دیگر یک پیش شرط اساسی برای به حداکثررساندن سطح کارکرد مؤثر مؤسسه تحصیلات عالی می باشد

 1. حسابدهی شفاف

   در حالی که اصول استقلال اکادمیک بسیار ارزشمند می باشد، ولی آنها را فقط میتوان در حوزۀ حسابدهی عامه به کار برد.

   مؤسسۀ تحصیلات عالی "عروج" بادرنظرداشت استقلال مالی که دارد  در زمینۀ اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیقات و نشرات به کارهای رقابتی در سطح مجموعی استناد نموده، درمورد افزایش منابع، تمویل، رهبری وادارۀ شان حسابده بوده، برای  کارمندان و محصلان شان در قبال کیفیت بازدهی فارغ التحصیلان خود حسابده می باشند.